Sending

 

Sending

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, glo ons dat verlore mense belangrik is vir God en daarom ook belangrik vir die kerk moet wees. As God se eiendom, en as Liggaam van Christus leef ons nou in die teenwoordigheid van God en glo ons dat Hy ons gebruik om lewensverandering moontlik te maak deur betrokke te wees by sending – plaaslik en internasionaal.

Dit is vir ons as Rondekerk familie van groot belang om ander te lei om Jesus te leer ken en meer soos hy te Leef, daarom ondersteun ons tans ook 22 sendelinge wat oor die wêreld heen God se waarheid aan mense bring.

Ons glo dat daar geen ander Naam is waardeur mense gered kan word as die Naam van Jesus nie! Ons wil graag Christene mobiliseer, toerus en uitstuur om buite Secunda tot aan die uiteindes van die aarde dissipels te maak, om hul omgewing te impakteer en diegene wat nog nie van Jesus gehoor het nie, te bedien.

Ons is deur God geskape met ’n baie spesifieke doel en opdrag, en het reeds in ons die Goddelike samestelling om dit te volbring, om die wêreld te verbeter.

Die verbintenis wat ons daartoe maak om geregtigheid te laat geskied, om te versorg, te vertroos, te inspireer — of waar ook al ons unieke gawes, talente, passies en persoonlikheid ons heen lei om missioneel in te span, is ons antwoord op God se stem wat ons roep om ons doel te leef.

Sending Sondae

21 Feb - Sending-Naweek
29 Mei
14 Aug
27 Nov

Sendingdeurkollekte

31 Jan
21 Feb
27 Maart
24 April
29 Mei
26 Junie
31 Julie
14 Aug
25 Sept
30 Okt
27 Nov

Projek Maranata

Lees meer

Sendingkomissie

Lees meer

Ons sendelinge

Lees meer

Raak betrokke

Lees meer