Visie, missie & doelwit

 

Visie

Ons is ‘n gemeente in Christus met ‘n passie vir mekaar en God se Koninkryk in die wêreld.

 

Missie

Gaan uit en bou mense op tot medewerkers vir God se nuwe wêreld.

 

Doelwit

Mobiliseer ons gemeente en ander gemeentes in Secunda om te fokus op die nood in ons omgewing, Mpumalanga en die wêreld en help om die nood te verlig. (Hand. 1:8)