Omgee-Sentrum

 

Omgee

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, is dit vir ons belangrik om elke persoon, gesin en familie in die gemeente sowel as in die gemeenskap met omgee en sorg te bedien.

As deel van hierdie sorg en omgee kyk ons bedieningspan en ander vrywilligers saam met jou na jou lewe en behoeftes as geheel en fokus dan op hoe Christus ons wil gebruik om dit te omhels met die nodige en gepaste hulp.

Die Rondekerk het ‘n passie om mense te bedien deur dade wat Jesus se liefde en omgee verteenwoordig. Ons strewe is om werksaam te wees in ‘n gebroke gemeenskap gekenmerk deur honger, onkunde, siekte, verdeeldheid, onregverdigheid, korrupsie en geestelike leegheid.

Ons wil die gemeente en gemeenskap dien met barmhartigheid en omgee deur God se Woord uit te dra; liefde aan behoeftiges te bewys en die kettings van armoede, onregverdigheid, siekte en ongeletterdheid te breek.

Maak ‘n verskil saam met ons deur tasbare dade van omgee. Ons projekte strek wyd en ons het wonderlike vennote met House of Mercy, die CMR, ‘n kleuterskool & naaldwerk damesgroep van Emba en talle ander.

Indien die Here dit op jou hart lê om 'n finansiële bydrae te maak, gebruik asb die volgende bankbesonderhede met verwysing: DVB
NG Kerk Secunda
ABSA tjekrekeningnommer: 1510151506
Takkode: 630244

Indien jy betrokke wil raak deur van jou tyd, gawes, vermoëns of talente te gee, skakel ds Mariëtte Stopforth by 071 403 2679 OF ds Henry Stopforth by 083 229 1750

Indien jy 'n behoefte het aan geestelike-, pastorale-, emosionele- of fisiese versorging. Skakel vir ds Mariëtte Stopforth by 071 403 2679 OF ds Henry Stopforth by 083 229 1750