Toerusting

 

Toerusting

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, glo ons aan ‘n proses van geestelike groei in die gemeente.

Die proses stimuleer groei na betekenisvolle verhoudings en volwassenheid in Christus en daarom wil ons elke gemeentelid toerus en begelei op 'n geestelike groeipad.

Ons bied ‘n groot verskeidenheid van toerusgeleenthede vir ons gemeente en gemeenskap wat optimale geestelike groei verseker. Van hierdie geleenthede is aktuele en vernuwende eredienste, doopkategese, huwelikskategese, volwassekategese, Bybelstudies, opbouende kursusse, die Pitkos Woord&sang aksie en ‘n Bybelskool.

Deur middel van interaktiewe leergeleenthede word ruimtes geskep waar voortdurende groei in elke lidmaat se totale menswees kan plaasvind. Die doel is dat elke lidmaat kan groei na die persoon wie hy of sy geskep is om in Christus te wees.

Eredienstye

09:00 en 18:30
Vakansies
09:00

Vir enige navrae in verband met doop-, huwelik- of volwassekategese skakel een van ons leraars

Bybelstudies:

Informele Bybelstudie, Woensdaeoggende 09:00. Almal is welkom!

Bybelstudie vir jongwerkendes, Donderdae om 18:30

Kursusse:

Jaarlikse gemeentereeks vir 2016 vind in April plaas.

Lof en aanbidding:

Pitkos vind op die laaste Woensdag van elke maand plaas om 18:00. Slegs gedurende die kwartaal.

Vertitas Bybelskool:

Skakel die kerkkantoor vir meer inligting by 017 631 3470