Kernwaardes

Gawes en diens
Geestelike groei
Kleingroepe
Gereformeerde vernuwing
Eredienste en prediking
Leierskap
Getuig en die uitbou van die Koninkryk
Uitnemendheid