Jeug

 

Jeug

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, is dit ons passie en ons droom om die jeug betrokke te maak in die kerk, bedieninge en gemeenskap terwyl hulle nog jonk is.

“Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie” (Spreuke 22:6).

Deel van hierdie passie en droom is dat kinders en tieners God sal leer ken en met ’n bewustheid van Hom in hul lewens sal leef.

Ons het ‘n span vrywillige leiers wat kinders en tieners op ’n kreatiewe wyse met die Woord bedien. Daar is baie riglyne in die Bybel oor hoe ‘n mens kinders suksesvol groot maak om sodoende kinders van God te word. Die eerste ding is om hulle te vertel van God se waarheid, en daarom nooi ons kinders en tieners om in te skakel by die Rondekerk se eredienste, Sondagskool- en Belydenisklasse.

Dit is ‘n eer en ‘n voorreg om vir elke kind en tiener wat by ons aansluit, te bid en lief te wees en in hulle unieke geestelike behoeftes te voorsien d.m.v ‘n verskeidenheid kreatiewe en interaktiewe maniere.

Sondagskool tye

09:00 Kinderkerk (Gr 1-4)

09:00 Kleuterkerk (3-6 jaar)

10:15 Jr Kategese (Gr 1-6)

17:00 Sr Kategese (Gr 7-11)

Geen kategese oor langnaweke en skoolvakansies nie.

Kyk na kalender vir meer inligting
- Kinderdienste datums
- Kleuterkerk
- Kampe ens.