Groepe

 

Groepe

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, glo ons dat elke persoon en groep – oud en jonk, man of vrou, – uniek is en ook ‘n unieke samestelling van gawes en talente het waarmee hulle na binne en buite kan uitreik en dien. Ons streef daarna om deur middel van die onderskeie groepe mense te help om liefdevolle en gesonde verhoudings te kweek met God, mekaar en die wêreld. Die missie van die onderskeie groepe is om geleenthede te skep om God se hart te ontdek en Hom diep lief te kry. Ons wil uitreik na alle mense, oud en jonk, man en vrou, om saam kreatiewe nuwe maniere te vind om mekaar te dien en Jesus te verheerlik. Of jy man of vrou, oud of jonk is wat na ‘n dieper verhouding met Jesus hunker of slegs probeer uitvind wie Jesus is, jy is welkom in een van die groepe. By die Rondekerk familie is daar plek vir ieder en elk!

Woon gerus een van ons eredienste by en voel deel van ons familie deur ook met die regte groepe te konnekteer. Vind jou unieke skakeling by o.a. jnr of snr jeug, jongwerkendes, kleingroepe, dienswerkers, barmhartigheid, gebedsgroepe, vroue, manne of seniors.

Die gepaste groep gaan jou help om met ander te connect, langtermyn vriendskappe te bou en te groei in jou verhouding met die Here, terwyl daar wonderlike tye saam deurgebring word.

Die Rondekerk se groepe-bediening verwelkom alle mense, binne en buite ons gemeente-grense.

Vroue-aand

4 Vroue-aande in die jaar. Hou die kalender dop

Manne-geleentheid

Twee-maal 'n jaar. Hou die kalender dop.

Senior lidmate

Golden oldies. Vir alle 60+ lidmate. Elke eerste Donderdag van die maand. Hou die afkondigings dop.

Jongwerkendes

Daar is 'n weeklikse selgroep vir jongwerkendes. Kontak kerkkantoor vir meer inligting

Dienswerkers

Ons dienswerkers bedien die gemeente in op Sondae en spesiale geleenthede. Sluit aan by ons deur jou naam op te gee by die INFO toonbank. Ons moedig almal wat deel wil word van ons dinamise Rondekerk familie om so ook betrokke te raak.