Ander

 

Gemeente

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus is ons verhouding met God fundamenteel deel van ons lewe. Dis ’n besonderse reis om oor te gee, te onderskei wat Hy wil hê en om te transformeer om meer soos Hy te word. As Rondekerk familie kan ons nie anders as om ook na buite te beweeg in antwoord op sy stem wat ons roep om ons doel te vervul nie − om ons unieke gawes, talente, passies en persoonlikheid te gebruik om die wêreld daar buite ‘n beter en lekkerder plek te maak nie. Ons droom is om te groei in beweging na God toe, na mekaar toe, na die wêreld toe en dit alles bymekaar te bring om ’n sekere soort lewe, ritme, te ontwikkel wat lewegewend is vir onsself en vir ander. Ons verwelkom die feit dat nie almal dieselfde is, dink, voel en doen nie. Ons verwelkom dus verskeidenheid en poog om eietyds te wees. Dit is vir ons belangrik om saam te lag, saam te kuier, saam te speel, saam te leer, saam te ontspan en ook om saam deur die dieper waters van die lewe te gaan. Daarom bied ons ‘n gemeentekamp, ‘n Rondefees en ander sosiale geleenthede jaarliks aan.

Die Rondefees het op op 31 Oktober plaasgevind. Dankie vir almal se bydrae. Gaan kyk gerus na die video

Die gemeentekamp vind plaas vanaf 5-7 Februarie 2016 by De Voetpadkloof. Skakel die kerkkantoor vir besprekings of indien jy graag meer wil weet.

2016 Rondefees 29 Oktober. Kom kuier saam met die gemeente en gemeenskap.

 

Gemeenskap

As volgelinge van Christus, wat daarna streef om in ritme te wees met Sy hartklop, is betrokkenheid en diensbaarheid in die gemeenskap een van ons belangrike doelwitte. Hierdie strewe dryf ons om nie vir onsself te leef en te bestaan nie, maar, soos Jesus, vir God en sy wêreld. In die Secunda gemeenskap is daar ‘n onbeperkte aantal bedieningsgeleenthede wat jou persoonlikheid, passie en gawes pas. Stel jou voor ons almal lewe vanuit ons roeping tot diens van ons gemeenskap! Kom wees deel van iets groots en vind jou plek om saam met die Rondekerk familie in die gemeenskap te dien. Jesus stel vir ons die voorbeeld om mekaar se voete te was en te dien. En deur sý voorbeeld te volg kry ons lewens ’n dieper betekenis. Die Here het ons nie geskape om as Rondekerk in isolasie te lewe nie, maar ons lewens diep met ander te deel. Dis iets waarna ons menswees smag. Dit is juis wanneer ons met die gemeenskap hande vat waar ons lewens transformeer, waar Christus in ons gevorm word, en ons lewens ook iets vir ander begin beteken. Ons glo dat ‘n lewe in ritme met die hartklop van Jesus ons roep en stuur om ‘n verskil in die gemeenskap te maak, en dit sluit konsepte soos goeie rentmeesters, verantwoordbaarheid teenoor die gemeenskap en diensbaarheid in.