Algemeen

Maak kontak

Naam en van*

E-posadres*

Onderwerp

Boodskap

Kontak

Telefoon
017 631 3470
Fax
088 071 631 3479
Posbus
936 Secunda 2302
Vul asb die nuwe intrekkersvorm in en e-pos dit na die kerkkantoor.

Bankbesonderhede

Internet Betalings:

NG Kerk Secunda
ABSA Tjekrekeningnommer:1510151506
Takkode: 630244
Spesifiseer asseblief vir wie die betaling is en waarvoor dit aangewend moet word

Sending:

NG Sendingprojek
ABSA tjekrekeningnommer: 1510591107
Takkode: 630244

ARK boufonds:

NG Kerk Secunda
Boufonds
ABSA tjekrekening: 4072698748
Takkode: 630244

Dankofferkoevertjies by deure beskikbaar.